GELİŞİM FIRSATLARI

Tersine Mentorluk MAN Türkiye olarak kuşaklar arası iletişimi kuvvetlendirmek, kuşakların birbirini daha iyi tanıyabilmesini sağlamak amacıyla ilk olarak 2016 yılında başladığımız tersine mentorluk programımıza ZaMANe

Liderlik Yönetim seviyesindeki her kademe yöneticiye yönelik yönetim kültürünü geliştirmek, sürekli gelişimi desteklemek, yeni jenerasyonalar ile bağ kurulmasını kolaylaştırmak, yeni liderler yetiştirirken liderlik yolunda ihtiyaçları olacak olan desteği verebilmek adına yaptığımız liderlik eğitim programlarıdır. Eğitim programlarımız hem hali hazırdaki yönetim kademesini kapsar hem de potansiyel lider adaylarımızın yetiştirme sürecinde onları yeni sorumluluklarına hazırlamak adına planladığımız eğitimleri kapsamaktadır.

Mentorluk Üst yönetim ile birinci kademe liderlerimizi buluşturduğumuz bu program birinci kademe liderlerimizin desteğe ihtiyaç duydukları konularda deneyimli yöneticilerden destek alabilme fırsatı yakaladığı bir platformdur.

Eğitimler Tüm çalışanlarımıza yönelik yaptığımız eğitimlerde hem kişisel gelişimlerine yönelik hem de iş süreçlerinde ihtiyaçları olacak olan teknik bilgi desteği vermeyi amaçlamaktayız. Bu süreçte fabrikamız çalışanlarından oluşan iç eğitmenlerimizden de destek alarak, birçok başlıkta eğitim

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu